Christian Wintenby

Senior Landskapsarkitekt LAR/MSA / Planeringsarkitekt

christian.wintenby@treeline.se
+46 (0) 70 279 82 04

Christian har drygt 15 års erfarenhet inom samhällsbyggnad med särskild inriktning mot ledning inom samhällsbyggnadsprocessen. Christian har varit chef för detaljplaneringen i Linköpings kommun, processansvarig för detaljplaneringen i Norrköpings kommun och arbetat med projektledning inom översikts- och landskapsplanering i Lunds kommun.

Christian har även mångårig erfarenhet som landskapsarkitekt inom gestaltning och projektering.

Sammantaget har detta gett Christian gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessens olika skeden och stor kunskap om vad som krävs för att ett samhällsbyggnadsprojekt ska bli framgångsrikt. Christian har dokumenterat god förmåga att bygga framgångsrika team där individen bidrar och utvecklas i samklang med övriga medarbetare och uppdragets mål.

Christian har även internationell erfarenhet inom samhällsplanering från projekt i Libyen.