christian.wintenby@treeline.se
+46 (0) 70 279 82 04

Christian Wintenby

Landskapsarkitekt / Planeringsarkitekt / Projektledare

 

Utbildning: Landskapsarkitekt MSc

Erfarenhet: 17 år

Nyckelkompetenser: Projekt- och processedning, Detaljplanering, Översiktlig planering, Grönstrukturplanering, Landskapsarkitektur och gestaltning, Personalledning, Samverkan, Organisation

Inriktning:

  • Projektledare med stor erfarenhet av planuppdrag och andra processinriktade uppdrag.
  • Lång erfarenhet av stadsbyggnad och kommunal planering. Har arbetat som arbetsledare och chef inom detaljplanering.
  • Har även mångårig erfarenhet som konsultande landskapsarkitekt inom gestaltning och projektering och internationell erfarenhet från planeringsprojekt i Libyen.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projektledare för samlat paket av detaljplaner, Linköpings kommun 2021 (pågående)
  • Planeringsarkitekt, exploatörsstöd, detaljplan för kv Lagberg, Söderköping 2021 (pågående)
  • Konsult inom strategiska arkitekturtjänster, Utveckling av Trafikverkets tävlingsprocess 2020 (pågående)
  • Chef för detaljplanavdelningen, Linköpings kommun 2018 – 2020
  • Processansvar för detaljplaneringen, Norrköpings kommun 2014 – 2018