Välj en sida

Anpassning till klimatförändringarProjekt info

Beskrivning


De pågående klimatförändringarna påverkar många delar av samhället, infrastruktur är inget undantag. Intensivare regnperioder, längre perioder med nederbörd, långa torrperioder och kraftiga regnfall som kan resultera i erosionsskador är sådant som starkt kan påverka infrastruktur såsom väg- och järnvägsnät. Utvecklingsländer med begränsade finansiella resurser och svag infrastruktur är extra sårbara för klimatförändringar. Temperaturökningar leder till kraftigt ökad nederbörd i flera delar världen. Vissa regioner är helt avskilda från omvärlden under regnperioder då vägar är översvämmade och helt obrukbara under månader. Ökning av nederbörd i sådana regioner kan få katastrofala resultat i samhället: begränsad access till sjukvård, inte möjlighet till import och export etc. De redan sårbara regionerna blir ännu mer sårbara. Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsbanken, Nordic Development fund m.fl. genomför en mängd projekt i utsatta regioner där infrastrukturen klimatsäkras.

Info


Treeline har erfarenhet av och kompetens att klimatsäkra infrastruktur i utvecklingsländer. På uppdrag av Nordic Development Fund delade Treeline dessa erfarenheter som gästföreläsare hos Världsbanken och Afrikanska Utvecklingsbanken.