Välj en sida

Mikael Johansson


CIVILINGENJÖR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD / UPPDRAGSLEDANDE GEOTEKNIKER

Mikael Johansson har mångårig konsulterfarenhet av infrastrukturprojekt inom både geoteknik och vattenbyggnad, varav 3 år stationerad utomlands. Mikael har jobbat med allt från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar samt byggplatsuppföljning och har en bred erfarenhet av många olika typer av infrastrukturprojekt som t.ex. järnvägar, broar, dammar, kraftledningar, farleder, gruvor, vägar och hus. I projekten har Mikael jobbat som specialist, uppdragsledare och projekteringsledare.

Mellan 2010 och 2013 jobbade Mikael i Afrika med ett antal olika infrastrukturprojekt i 7 olika länder. Några av projekten var ansvarig geotekniker för byggplatsuppföljning för Sidi Al Saiah husprojekt som omfattade 15000 lägenheter, offentliga byggnader och tillhörande infrastruktur på 850 hektar. Geoteknisk granskning av bygghandlingarna av en 5 km luftburen järnväg i Port Harcourt Monorail i Nigeria. Utformning av ett detaljerat geotekniskt undersökningsprogram inför upprustning av 15 km befintlig järnväg i Ghana med stundtals mycket dåliga jordförhållanden som lös lera och organisk jord. Kvalitetssäkring i fält av detaljerad geoteknisk undersökning för en 90 m hög betongdamm, 7 km kanaler, 16 km tunnel samt en kraftstation för Muchinga Power Project i Zambia. I Azerbajdzjan var Mikael ansvarig för ett geotekniskt undersökningsprogram och preliminär design av en 50 m hög och 200 m lång fyllningsdamm grundlagd på sedimentära jordarter och konglomerat.

Några av de projekt i Sverige där Mikael har varit ansvarig geotekniker eller projekteringsledare är:
projekteringsledare för KS-dammen i Kiruna som är en 17 m hög och 1000 m lång fyllningsdamm grundlagd på morän. Teknikansvarig för utredning, förfrågningsunderlag och bygghandling för 4 vägbroar över Nynäsbanan. Teknikansvarig för del av Roslagsbanan som omfattade projektering till bygghandling av 4 km ny järnvägsbank i anslutning till befintlig järnväg. Förfrågningsunderlag och bygghandling för 2 stora jordförstärkningsentreprenader utmed väg 73. Teknikansvarig för förfrågningsunderlag och bygghandling av ny 400 kV kraftledning med grundläggning för ca 90 nya kraftledningsstolpar på sträckan Lindbacka – Östansjö.

För tillfället arbetar Mikael med totalentreprenad TPL Roslags Näsby tillsammans med Svevia som teknikansvarig geoteknik för projekteringen av samtliga geotekniska förstärkningsåtgärder.

mikael.johansson@treeline.se

+46 70 387 91 41