Välj en sida

Karl-Johan Tomczak


PROJECT MANAGER / LANDSCAPE ARCHITECT LAR / MSA / KKH

Karl-Johan Tomczak är Landskapsarkitekt LAR/MSA/KKH med över femton års erfarenhet inom gestaltning och projektledning för publika miljöer, stadsplanering och infrastruktur. Han arbetar gärna med att leda gestaltningsarbetet i komplexa projekt. Exempel på uppdrag är gestaltningsansvar för delar av Norra Stationsområdet i Stockholm, ansvarig landskapsarkitekt i renoveringen av Sergels torg och Klarabergsgatan samt gestaltningsansvarig för Tvärbanans Kistagren.

Karl-Johan har medverkat i formgivningstävlingarna Synergy City: Shanghai, Bro över Älandsfjärden och Träbro över Virserumsån, alla vinnande förslag.

Karl-Johan har arbetat i Tripoli med att ta fram en ny regionplan samt har ytterligare internationell erfarenhet från projekt i Dubai. Projekten har omfattat subregionplaner, stadsplaner samt utformning av stadsmiljöer och infrastruktur.
Karl-Johan har även erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt i Shanghai och Shenzhen i Kina.

karl-johan.tomczak@treeline.se

+46 70 22 74 904