Välj en sida

Elisabeth Rågdahl


LANDSKAPSARKITEKT LAR/MS

Elisabeth Rågdahl är Landskapsarkitekt LAR/MSA med över tio års erfarenhet av gestaltning i småskaliga och storskaliga stadsmiljöprojekt. Projekten omfattar offentliga miljöer, parker, torg, bostadsmiljöer, skolor, rekreationsområden, väg-och trafikmiljöer och spårväg. Uppdragen är utförda som utredningar, analyser och idéskisser i tidiga skeden liksom projektering och bygghandlingar i genomförandeskede. Elisabeth arbetar gärna med utformning av hållbara vegetations-och dagvattenlösningar i täta stadsmiljöer. Exempel på uppdrag är gestaltningsansvar och ansvar för landskapsprojekteringen i tvärbanans Kistagren. Elisabeth har medverkat i projektet ”Strandskogen” som nominerades till Sienapriset 2017 för årets bästa utemiljö. Strandskogen är en otillgänglig och ekologiskt komplex natur och samtidigt en del av ett stadsutvecklingsprojekt i Täby.

elisabeth.ragdahl@treeline.se

+46 76 677 67 82 9