Välj en sida

Daniel Andersson


FIL. DR GEOLOGI / GEOLOG, PROJEKT- OCH UPPDRAGSLEDARE

Daniel är Fil Dr i geologi med inriktning på sedimentära bergarter kopplade till oljeindustrin. I sitt doktorandprojekt studerade han bergarter i fält och från kärnprov i Sydafrika och USA. Innan Daniel påbörjade sina geologistudier var han verksam inom entreprenadsidan som arbetsledare och platschef under åtta år.

Sedan 2008 har han varit engagerad i olika projekt med fokus på projektering av tunnlar och andra konstruktioner i berg. Daniel har utöver projektering av bergkonstruktioner också varit verksam som tekniksamordare och uppdragsledare i ett flertal projekt, huvudsakligen infrastrukturprojekt. Citylink – en TBM-borrad installationstunnel under Stockolm, E4 Förbifart Stockholm -en ny motorvägstunnel vilken förbinder södra och norra delarna av Stockholm är exempel på projekt där Daniel haft en ledande roll.

Daniel är för närvarande deluppdragsledare vid ombyggnad av Slussen i Stockholm.

daniel.andersson@treeline.se

+46 72 545 21 94